Twój głos może zmienić konstytucję.

Propozycje poddawane pod głosowanie w tych wyborach dotyczą poprawek do konstytucji stanu. Tej jesieni na kartach do głosowania w całym stanie pojawią się dwie propozycje. W przypadku każdej z tych propozycji można oddać głos na „Tak” lub „Nie”. Propozycja poddana pod głosowanie zostanie przyjęta, jeśli uzyska większość głosów „Tak”.   

 Legislatura stanu Nowy Jork zaproponowała poddanie pod głosowanie zmian legislacyjnych przez mieszkańców całego stanu.

Poniżej znajdują się podsumowania obu propozycji.

Propozycje poddawane pod głosowanie w wyborach powszechnych 2023

Chcemy poznać Twoją opinię!

W internetowym Przewodniku wyborcy zamieszczamy publiczne komentarze zwolenników i przeciwników poszczególnych propozycji, aby wyborcy mogli się zapoznać z argumentami za i przeciw.