W wyborach dotyczących urzędów lokalnych w NYC stosowane jest głosowanie w ordynacji preferencyjnej

W prawyborach i wyborach specjalnych do urzędów miejskich można teraz wskazać nawet pięciu kandydatów w kolejności preferencji, zamiast tylko jednego.

Wyświetl transkrypcję Ukryj transkrypcję

Nowojorczycy mogą teraz skorzystać z nowej metody głosowania w wyborach miejskich. Metoda ta daje wyborcom więcej opcji i zapewnia większą różnorodność, jeśli chodzi o obsadę urzędów. 

Chodzi o głosowanie w ordynacji preferencyjnej. 74% wyborców w Nowym Jorku postanowiło użyć jej w prawyborach i wyborach specjalnych na stanowiska urzędników miejskich, takich jak burmistrz i członkowie Rady Miasta. Głosowanie w ordynacji preferencyjnej nie jest stosowane w wyborach powszechnych dotyczących urzędów stanowych i krajowych. Podczas głosowania w ordynacji preferencyjnej możesz wskazać do 5 preferowanych kandydatów na każdy urząd.

Głosowanie w ordynacji preferencyjnej działa następująco:

 • Karta do głosowania ma formę tabeli, w której kandydaci znajdują się w wierszach, a kolumny odpowiadają numerom preferencji
 • Wskaż 1. preferowanego kandydata, całkowicie wypełniając owalne pole obok jego nazwiska w pierwszej kolumnie.
 • Tak jak dotychczas, możesz po prostu zagłosować na preferowanego kandydata i oddać kartę do głosowania.
 • Zdarza się, że wyborcy darzą sympatią kilku kandydatów
 • Jeśli chcesz wskazać 2. preferowanego kandydata, wypełnij owalne pole obok jego nazwiska w drugiej kolumnie
 • Tak samo możesz wskazać trzeciego, czwartego i piątego preferowanego kandydata

Uważaj jednak, żeby nie popełnić tych błędów:

 • Nie przypisuj numeru preferencji temu samemu kandydatowi więcej niż raz. Nie pomożesz mu w ten sposób i pozbawisz się możliwości wskazania innych preferowanych kandydatów. 
 • Nie przypisuj tego samego numeru preferencji wielu kandydatom. Może to poskutkować unieważnieniem Twojej karty do głosowania.
 • Nie martw się! Ponieważ jest to nowa forma głosowania, możesz poprosić pracownika lokalu wyborczego o pomoc lub o nową kartę do głosowania, jeśli popełnisz błąd.

Jak zatem liczone są głosy podczas głosowania w ordynacji preferencyjnej?

Jeśli więcej niż 50% wyborców wskaże jednego kandydata jako preferowanego z numerem 1, kandydat ten od razu wygrywa wybory. To wszystko! Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, karty do głosowania będą liczone w rundach. W każdej rundzie zostanie wyeliminowany kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeśli więc Twój kandydat numer 1 zostanie wyeliminowany, Twój głos przejdzie na kandydata z kolejnym numerem preferencji. Będzie to trwać do momentu, aż pozostanie tylko dwóch kandydatów. Wygra kandydat z największą liczbą głosów!

Głosowanie w ordynacji preferencyjnej cieszy się popularnością w wielu miastach w całym kraju, ponieważ zdaniem wyborców ten system uwzględnia zdanie większej liczby osób. Teraz rozwiązanie to jest dostępne również dla nas. 

Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie nyccfb.info/rcv.

 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na głosowanie w ordynacji preferencyjnej?

Nowojorczycy wybrali model głosowania w ordynacji preferencyjnej podczas głosowania w 2019 r. Opowiedziało się za nim 73,5% głosujących.

W których wyborach jest stosowane głosowanie w ordynacji preferencyjnej?

Głosowanie w ordynacji preferencyjnej zostanie zastosowane tylko w prawyborach i wyborach specjalnych dotyczących nowojorskich urzędów miejskich, takich jak: 

 • Burmistrz
 • Rzecznik praw obywatelskich
 • Kontroler
 • Prezydent dzielnicy
 • Rada Miasta

Jakie są zalety głosowania w ordynacji preferencyjnej?

Głosowanie w ordynacji preferencyjnej ma dla nowojorskich wyborców wiele różnych zalet:

 • Dzięki temu systemowi wyborcy mają większy wpływ na to, kto zostanie wybrany. Nawet jeśli Twój kandydat numer 1 nie wygra, możesz pomóc w zwycięstwie innemu kandydatowi.
 • Zapewnia ona więcej możliwości wyboru. Można określić swoje preferencje dotyczące nawet pięciu kandydatów, co pozwala wyrazić poparcie dla preferowanego kandydata bez obaw o to, czy ma on rzeczywiste szanse na wygraną. 
 • Większa różnorodność kandydatów wygrywających wybory. W miastach, które wprowadziły głosowanie w ordynacji preferencyjnej, wybory wygrało więcej kobiet (w tym kobiet kolorowych), co oznacza, że wybrani urzędnicy są bardziej reprezentatywni dla swoich społeczności.

Jak wypełnić kartę do głosowania w ordynacji preferencyjnej

Dowiedz się, jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania w ordynacji preferencyjnej. A potem przećwicz głosowanie!

Ilustracja przedstawiająca kartę do głosowania w ordynacji preferencyjnej

Skorzystaj z próbnej karty do głosowania

Jak wygląda liczenie głosów w wyborach z głosowaniem w ordynacji preferencyjnej

Dowiedz się, jak wygląda liczenie głosów w wyborach z głosowaniem w ordynacji preferencyjnej. A potem możesz zobaczyć wyniki symulacji wyborów!

Ilustracja przedstawiająca obliczanie wyników głosowania w ordynacji preferencyjnej

Dowiedz się, jak są liczone głosy

Najczęściej zadawane pytania

Czy nadal mogę oddać głos na tylko jednego kandydata?

Tak! Nadal możesz oddać głos na tylko jednego preferowanego kandydata (preferencja z numerem 1). Jednak przypisanie numerów preferencji pozostałym kandydatom w żaden sposób nie wpłynie na szanse kandydata z numerem 1. Jeśli oddasz głos na tylko jednego preferowanego kandydata i ten kandydat odpadnie, Twój głos nie będzie miał wpływu na wyniki wyborów.

Czy muszę określić swoje preferencje dotyczące wszystkich 5 kandydatów?

Nie. Możesz określić swoje preferencje dotyczące nawet pięciu kandydatów, ale nie musisz wskazywać aż pięciu osób. 

Czy mogę określić tego samego kandydata jako preferowanego więcej niż raz?

Nie. Jeśli określisz kandydata jako preferowanego więcej niż raz (na przykład przypisując mu numery 1, 2, 3, 4 i 5), zostanie uwzględniona tylko pierwsza preferencja. Przypisanie temu samemu kandydatowi wielu numerów preferencji nie przynosi żadnych strategicznych korzyści.