NYC Votes to inicjatywa Nowojorskiej Rady ds. Finansowania Kampanii (New York City Campaign Finance Board) – niezależnej instytucji miejskiej, która dba o uczciwość, dostępność i inkluzywność lokalnych wyborów. 

Zachęcamy do udziału w wyborach zarówno w roli wyborców, jak i kandydatów, tak aby wybierani urzędnicy odpowiadali na potrzeby naszych różnorodnych społeczności i zajmowali się kwestiami ważnymi dla wyborców.

Realizujemy te cele, oferując nowe możliwości nowojorczykom, którzy rzadziej biorą udział w wyborach, ułatwiając kandydatom start w wyborach oraz proponując rozwiązania usprawniające nasz system wyborczy. NYC Votes współpracuje z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi urzędami miejskimi w zakresie rejestracji, edukacji i aktywności wyborców w całym mieście. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku mieli większą wiedzę na temat procesu wyborczego, dlatego zachęcamy do dyskusji na temat działania mechanizmów wyborczych i znaczenia wyborów.

Założona w 1988 r. agencja zajmuje się też udostępnianiem nowojorczykom informacji na temat kandydatów na kartach do głosowania oraz źródeł finansowania ich kampanii. W ramach naszego programu dopłat do każdego 1 dolara przekazanego przez lokalnego darczyńcę możemy dopłacić nawet 8 dolarów ze środków miejskich, co ma zachęcić kandydatów na urzędy miejskie do działania na rzecz swoich społeczności, a nie specjalnych interesów.

Dowiedz się więcej o Radzie ds. Finansowania Kampanii (Campaign Finance Board)