Wczesne głosowanie — przed dniem wyborów

Każdy wyborca w Nowym Jorku może osobiście zagłosować wcześniej, czyli przed dniem wyborów. Wczesne głosowanie jest wygodne, szybkie i elastyczne.

Gdzie głosować

Wczesne głosowanie odbywa się w wyznaczonym lokalu wyborczym. Lokal wyborczy otwarty na potrzeby wczesnego głosowania może być inny niż lokal, w którym głosuje się w dniu wyborów, więc koniecznie sprawdź jego lokalizację, zanim wybierzesz się na głosowanie!

Znajdź mój lokal wyborczy

Począwszy od tego roku, zgodnie z obowiązującą w stanie Nowy Jork Ustawą o wczesnym głosowaniu drogą pocztową (Early Mail Voter Act) wszyscy wyborcy mogą głosować wcześniej za pośrednictwem poczty. Nie trzeba już podawać powodu, aby zagłosować drogą pocztową!

Najważniejsze informacje

 • Każdy zarejestrowany wyborca może złożyć wniosek o kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową.
 • Jeśli masz kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową lub kartę do głosowania zdalnego w tych wyborach, nie możesz skorzystać z urządzenia do głosowania w lokalu wyborczym.
 • Jeśli nie chcesz korzystać z karty do głosowania zdalnego lub karty do wczesnego głosowania drogą pocztową, pozostaje Ci opcja osobistego oddania głosu za pomocą karty do głosowania z poświadczeniem tożsamości w lokalu wyborczym (nie za pomocą urządzenia do głosowania).

Jak złożyć wniosek o kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową

Kiedy należy złożyć wniosek o kartę do głosowania

Wniosek o kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową lub do głosowania zdalnego należy złożyć pocztą lub online do 10 dni przed wyborami. Wniosek można też złożyć osobiście — najpóźniej dzień przed wyborami.

Terminy składania wniosków o kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową w wyborach w 2024 r.

 • Prawybory prezydenckie 2 kwietnia 2024:
  • Termin składania wniosków online lub drogą pocztową upływa 23 marca 2024
  • Termin osobistego składania wniosków w lokalnym biurze Komisji Wyborczej upływa 1 kwietnia 2024
 • Prawybory stanowe i federalne 25 czerwca 2024:
  • Termin składania wniosków online lub drogą pocztową upływa 15 czerwca 2024
  • Termin osobistego składania wniosków w lokalnym biurze Komisji Wyborczej upływa 24 czerwca 2024
 • Wybory powszechne 5 listopada:
  • Termin składania wniosków online lub drogą pocztową upływa 26 października 2024
  • Termin osobistego składania wniosków w lokalnym biurze Komisji Wyborczej upływa 4 listopada 2024

Po otrzymaniu karty do głosowania

 • Wskaż swoich kandydatów na poszczególne urzędy, zakreślając ich na karcie do głosowania.
 • Włóż kartę do głosowania do dołączonej koperty zabezpieczającej.
 • Podpisz się i wpisz datę na zewnętrznej stronie koperty zabezpieczającej.
 • Zaklej kopertę zabezpieczającą.
 • Włóż kopertę zabezpieczającą do większej koperty, na której znajduje się adres zwrotny Twojego biura Komisji Wyborczej oraz logo na awersie z napisem: „Official Election Mail”.
 • Zaklej kopertę zwrotną.
 • Znajdź skrzynkę pocztową i wrzuć do niej kopertę. Nie musisz naklejać znaczka!

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy odbywa się wczesne głosowanie?

Wczesne głosowanie rozpoczyna się 10 dni przed dniem wyborów i kończy w niedzielę poprzedzającą dzień wyborów.

Czy można wziąć udział we wczesnym głosowaniu po złożeniu wniosku o kartę do głosowania zdalnego albo po przesłaniu takiej karty?

W przypadku złożenia wniosku o kartę do głosowania zdalnego należy odpowiednio zaplanować proces głosowania. Wypełnioną kartę do głosowania zdalnego można dostarczyć do dowolnego lokalu wyborczego umożliwiającego wczesne głosowanie w godzinach jego otwarcia. Jeśli jednak po złożeniu wniosku o kartę do głosowania zdalnego postanowisz zagłosować osobiście, możesz to zrobić przy użyciu karty z poświadczeniem tożsamości w lokalu wyborczym. Taka karta wygląda nieco inaczej. W razie potrzeby możesz poprosić o pomoc pracownika lokalu wyborczego.

Jakie są zalety wczesnego głosowania?

Wczesne głosowanie zapewnia wyborcom większą elastyczność, skraca czas oczekiwania w dniu wyborów i odciąża pracowników lokali wyborczych, dzięki czemu wybory przebiegają przyjemniej dla wszystkich!

Dlaczego jest organizowane wczesne głosowanie?

Ustawa o wczesnym głosowaniu została podpisana przez gubernatora w 2019 r. Została ona przyjęta głosami przedstawicieli obu partii w Senacie i Zgromadzeniu Stanowym.

Znajdź mój lokal wyborczy

Gdzie głosować?

Aby znaleźć swój lokal wyborczy umożliwiający wczesne głosowanie, zajrzyj do witryny internetowej Nowojorskiej Komisji Wyborczej (NYC Board of Elections).

Znajdź mój lokal wyborczy

Najważniejsze daty

 • Ogólnopolski Dzień Rejestracji Wyborców

  Wtorek 17 września 2024
 • Wczesne głosowanie

  Sobota 26 października 2024 – niedziela 3 listopada 2024
 • Termin składania wniosków o kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową / głosowania zdalnego i formularz rejestracji wyborcy

  Sobota 26 października 2024
 • Termin składania wniosków o rejestrację wyborcy

  Sobota 26 października 2024