Udział w wyborach jest prawem każdego nowojorczyka, nie przywilejem.

Wszyscy mamy prawo do tego, aby nasze głosy zostały usłyszane. Przed oddaniem głosu warto poznać swoje prawa, aby móc występować w imieniu swoim i innych.

 

Jakie są moje prawa jako wyborcy?

Rejestracja

Jakie są kryteria uprawniające do głosowania?

 • Rejestracja jako wyborca
 • Ukończone 18 lat 
 • Obywatelstwo USA
 • Ustawienie się w kolejce do lokalu wyborczego przed jego zamknięciem

W lokalu wyborczym

Twoje prawa:

 • Możesz poprosić o pomoc pracownika lokalu wyborczego
 • Możesz skorzystać z usług tłumacza, jeśli potrzebujesz pomocy językowej
 • Możesz wziąć ze sobą wszelkie materiały potrzebne do głosowania 
 • Możesz oddać głos, nawet jeśli urządzenie do głosowania jest zepsute
 • Jeśli Twojego nazwiska nie ma na liście wyborców w lokalu wyborczym, możesz głosować przy użyciu karty z poświadczeniem tożsamości
 • Nie musisz okazywać dokumentu tożsamości, jeśli nie jesteś wyborcą głosującym po raz pierwszy

W pracy

 • Jeśli lokale wyborcze są otwarte krócej niż 4 godziny przed rozpoczęciem i po zakończeniu zmiany roboczej, masz prawo do dwóch płatnych godzin wolnych na początku lub na końcu swojej zmiany. 
  • Oznacza to, że jeśli w dniu wyborów Twoja zmiana rozpoczyna się przed godziną 10:00 i kończy po 17:00, przysługuje Ci płatny czas wolny. Należy zgłosić to pracodawcy co najmniej dwa dni przed planowanym udziałem w wyborach.

Prawa wyborcze osób skazanych za czyny karalne i ciężkie przestępstwa

Jeśli jesteś na zwolnieniu warunkowym lub pod nadzorem kuratora, masz prawo do głosowania. 

 • Wyroki za wykroczenia i przestępstwa nie uniemożliwiają udziału w wyborach, nawet w przypadku osób przebywających w miejscach odosobnienia.
 • Osoby przebywające obecnie w zakładzie karnym w związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa nie mają prawa głosować. Jeśli jednak wyrok za popełnienie ciężkiego przestępstwa został zawieszony, osoby skazane mogą wziąć udział w wyborach.
 • Osoby skazane za ciężkie przestępstwa i zwolnione z zakładu karnego mogą głosować. Muszą jednak ponownie zarejestrować się jako wyborcy. Zarejestruj się jako wyborca.
 • Osoby skazane za ciężkie przestępstwa federalne lub popełnione w innym stanie mogą się rejestrować jako wyborcy w stanie Nowy Jork.
 • Osoby przebywające na zwolnieniu warunkowym lub pod nadzorem kuratora mogą głosować.
 • Osoby przebywające obecnie w areszcie za wykroczenia lub oczekujące na proces mogą głosować.

Dowiedz się więcej o prawach byłych osadzonych

Najczęściej zadawane pytania

Czy w lokalu wyborczym trzeba okazywać dokument tożsamości?

Osoby, które już wcześniej głosowały w Nowym Jorku, nie muszą okazywać dokumentu tożsamości. O okazanie dokumentu tożsamości mogą jednak zostać poproszeni wyborcy głosujący po raz pierwszy, którzy nie przedstawili takiego dokumentu podczas rejestracji lub w przypadku których Rada ds. Wyborów (Board of Elections) nie mogła zweryfikować tożsamości. Jeśli konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości, oznacza to, że według danych rejestracji tożsamość danego wyborcy nie została zweryfikowana.

Sprawdź swój status rejestracji wyborcy.

Do kogo mam zadzwonić w przypadku problemów w lokalu wyborczym?

Wszelkie problemy dotyczące działania lokalu wyborczego można zgłaszać telefonicznie do Nowojorskiej Komisji Wyborczej (NYC Board of Elections). Numer telefonu: 1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692).

TTY-212-487-5496

Z kim mam się skontaktować w przypadku naruszenia moich praw wyborczych (lub praw innej osoby)?

Możesz zadzwonić na infolinię organizacji Election Protection, aby porozmawiać z przeszkolonym wolontariuszem i uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Numer telefonu: 866-OUR-VOTE (866-687-8683).