Nasza przyszłość zależy od wyników głosowania!

Below is a list of races for State and Federal offices that will appear on the ballot. Click on a race below to learn more about the office and meet the candidates.

Znajdź moje okręgi wyborcze

Wybierz głosowanie

Inne urzędy na karcie do głosowania

Pełną listę głosowań i kandydatur, które pojawią się na karcie do głosowania w danym okręgu (w tym nazwiska kandydatów), można uzyskać, wprowadzając swój adres na stronie znajdowania lokali wyborczych Komisji Wyborczej (Board of Elections). Po podaniu adresu należy kliknąć pozycję „View Sample Ballot” (Pokaż przykładową kartę do głosowania) u góry strony.

Odwiedź stronę Komisji Wyborczej (Board of Elections) służącą do znajdowania lokali wyborczych

Znajdź mój lokal wyborczy

Znajdź mój lokal wyborczy

Odwiedź witrynę Komisji Wyborczej i podaj adres, aby znaleźć swój lokal wyborczy.

Znajdź mój lokal wyborczy

Najważniejsze daty

 • Ogólnopolski Dzień Rejestracji Wyborców

  Wtorek 17 września 2024
 • Wczesne głosowanie

  Sobota 26 października 2024 – niedziela 3 listopada 2024
 • Termin składania wniosków o kartę do wczesnego głosowania drogą pocztową / głosowania zdalnego i formularz rejestracji wyborcy

  Sobota 26 października 2024
 • Termin składania wniosków o rejestrację wyborcy

  Sobota 26 października 2024