What Does the Comptroller Do?

Kontroler zarządza finansami miasta i dba o jego kondycję finansową. Prowadzi audyty urzędów i kontraktów miejskich, zapobiega nadużyciom przy zawieraniu kontraktów, a także zarządza budżetem, inwestycjami oraz obligacjami miejskimi.

Głosować można na jednego kandydata na kontrolera.

Learn more about local offices

Kandydaci na karcie do głosowania

Informacje o programie dopłat ze środków publicznych w NYC

W ramach programu dopłat ze środków publicznych Nowojorskiej Rady ds. Finansowania Kampanii (New York City Campaign Finance Board) do każdego 1 dolara przekazanego przez lokalnego darczyńcę można uzyskać dopłatę w wysokości nawet 8 dolarów ze środków miejskich, co ma zachęcić kandydatów na urzędy miejskie do działania na rzecz swoich społeczności, a nie grup interesów.

Dowiedz się więcej o programie dopłat ze środków publicznych NYC

Znajdź mój lokal wyborczy

Znajdź mój lokal wyborczy

Odwiedź witrynę Komisji Wyborczej i podaj adres, aby znaleźć swój lokal wyborczy

Znajdź mój lokal wyborczy

Najważniejsze daty

  • Dzień prawyborów

    Wtorek, 25 czerwca 2024
  • Termin odesłania karty do wczesnego głosowania drogą pocztową / głosowania zdalnego

    Wtorek, 25 czerwca 2024