What are ballot proposals?

Na karcie do głosowania w jesiennych wyborach znajdują się cztery propozycje. Jedna z nich zostanie poddana pod głosowanie w całym stanie, a trzy pozostałe tylko w mieście Nowy Jork. W przypadku każdej z tych propozycji można oddać głos na „Tak” lub „Nie”. Poszczególne propozycje zostaną przyjęte, jeśli większość głosów będzie na „Tak”. Kliknij pozycję „Dowiedz się więcej” poniżej każdej z poniższych propozycji poddawanych pod głosowanie, aby zobaczyć jej podsumowanie oraz opinie za i przeciw opublikowane przez nowojorskich wyborców.

Dlaczego te propozycje znalazły się na karcie do głosowania?

Propozycja stanowej Ustawy o obligacjach środowiskowych dotyczących czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act) została przedstawiona jeszcze przez gubernatora Cuomo w 2020 r. Następnie legislatura stanowa postanowiła, że ustawa ta zostanie poddana pod głosowanie przez mieszkańców stanu. Głosowanie nad propozycją zostało jednak opóźnione z powodu pandemii COVID-19. Na początku tego roku gubernator Hochul wprowadziła poprawki w propozycji, a legislatura ponownie przegłosowała umieszczenie jej na karcie do głosowania w listopadowych wyborach.

W 2021 r. burmistrz de Blasio powołał Komisję ds. Sprawiedliwości Rasowej (Racial Justice Commission), która miała za zadanie zidentyfikować i wykorzenić elementy strukturalnego rasizmu w naszym mieście. Jej celem jest likwidacja przeszkód utrudniających dostęp do władzy i możliwości osobom czarnoskórym, przedstawicielom ludów rdzennych, osobom pochodzenia latynoskiego i azjatyckiego, osobom wywodzącym się z wysp Pacyfiku i Bliskiego Wschodu oraz wszystkim innym osobom kolorowym w Nowym Jorku. Aby osiągnąć ten cel, komisja może proponować zmiany w statucie, który określa sposób funkcjonowania miasta i zarządzania nim. Trzy propozycje poddawane pod głosowanie w mieście dotyczą właśnie poprawek w statucie miasta.

Propozycje w skrócie

Propozycja nr 1: Ustawa o obligacjach środowiskowych dotyczących czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act) z 2022 r.

Propozycja dotyczy finansowania projektów środowiskowych ze środków uzyskanych ze sprzedaży obligacji stanowych.

Propozycja nr 2: dodanie deklaracji wartości mających przyświecać władzom miasta

Propozycja dotyczy wprowadzenia następujących poprawek w statucie miasta Nowy Jork:

Propozycja zakłada dodanie do tekstu statutu miasta Nowy Jork wstępu nazywanego preambułą. Preambuła ma służyć władzom miasta jako zasada przewodnia podkreślająca znaczenie sprawiedliwego traktowania i równości wszystkich nowojorczyków.

Propozycja nr 3: ustanowienie Planu, Komisji i Biura ds. Równości Rasowej

Propozycja dotyczy utworzenia Biura ds. Równości Rasowej (Office of Racial Equity), wprowadzenia obowiązku opracowywania co dwa lata miejskiego Planu równości rasowej, a także utworzenia Komisji ds. Równości Rasowej (Commission on Racial Equity).

Propozycja nr 4: zmierzenie rzeczywistych kosztów utrzymania

Propozycja dotyczy wprowadzenia obowiązku mierzenia przez przedstawicieli Miasta rzeczywistych kosztów utrzymania na poziomie umożliwiającym zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców.