Jak wygląda liczenie oddanych głosów

Najpierw liczone są wszystkie głosy z preferencją numer 1. Jeśli kandydat otrzyma więcej niż 50% takich głosów, wygrywa!

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów wskazujących go jako preferowanego z numerem 1, liczenie głosów jest kontynuowane w rundach.

W każdej rundzie odpada kandydat, który uzyskał najmniej głosów. Jeśli odpadnie Twój kandydat z najwyższym numerem preferencji, Twój głos przechodzi na kandydata z kolejnym numerem preferencji na karcie do głosowania.

Proces ten jest kontynuowany do czasu, gdy zostanie tylko 2 kandydatów. Wygrywa kandydat z największą liczbą głosów!

Jak wypełnić kartę do głosowania w ordynacji preferencyjnej

Dowiedz się, jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania w ordynacji preferencyjnej. A potem przećwicz głosowanie!

Skorzystaj z próbnej karty do głosowania

Co się stanie, jeśli odpadnie mój kandydat z najwyższym numerem preferencji?

Twój głos przejdzie na kandydata z kolejnym numerem preferencji na karcie do głosowania.

Dzięki ordynacji preferencyjnej Twój głos będzie miał wpływ na wyniki wyborów nawet w przypadku odpadnięcia preferowanego kandydata.

omówienie tabeli na karcie do głosowania (zbliżenie)

Jak wygląda liczenie: Po odpadnięciu kandydata oddane na niego głosy są liczone jako oddane na kandydata z kolejnym numerem preferencji.

Zestawienie wyników z tabeli na karcie do głosowania

Twoja karta do głosowania: Głos przechodzi na kandydata z kolejnym numerem preferencji. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy skoro określam swoje preferencje dotyczące 5 kandydatów, to mam 5 głosów?

Nie. Twój głos liczy się tylko w odniesieniu do kandydata z najwyższym numerem preferencji na karcie wyborczej. Głos na kandydata, którego oznaczysz numerem 2, zostanie uwzględniony tylko w przypadku odpadnięcia kandydata z numerem 1 itd.

Kiedy można się spodziewać ogłoszenia wyników wyborów z głosowaniem w ordynacji preferencyjnej?

Ostateczne wyniki wyborów z głosowaniem w ordynacji preferencyjnej będą znane dopiero po podliczeniu wszystkich kart do głosowania zdalnego i otrzymanych z jednostek wojskowych, co może nastąpić kilka tygodni po dniu wyborów.

Gdzie można znaleźć oficjalne wyniki wyborów?

Nowojorska Komisja Wyborcza (NYC Board of Elections) poda nieoficjalne wyniki wyborów po zamknięciu lokali wyborczych w dniu wyborów. Wyniki te nie będą jednak uwzględniać głosów oddanych zdalnie. Po otrzymaniu wszystkich kart do głosowania zdalnego Komisja dokończy liczenie i opublikuje oficjalne ostateczne wyniki. Wyniki wyborów można znaleźć w witrynie internetowej Nowojorskiej Komisji Wyborczej (NYC Board of Elections). Odwiedź witrynę Komisji Wyborczej (Board of Elections).