To jest archiwalna wersja Przewodnika wyborczego z czerwca 2021 r. Nie uwzględnia ona kandydatów biorących udział w listopadowych wyborach.

Aby wziąć udział w tych debatach, kandydaci muszą spełniać odpowiednie kryteria oparte na zasadach niezależności partyjnej, obiektywności i braku dyskryminacji. Jeśli liczba kandydatów spełniających kryteria jest mniejsza niż 2, kandydaci nie mają obowiązku brać udziału w debacie i debata może zostać odwołana.

Zapraszamy do oglądania debat współorganizowanych przez Nowojorską Radę ds. Finansowania Kampanii (New York City Campaign Finance Board). Jest to okazja do lepszego poznania kandydatów na urząd burmistrza, którzy znajdą się na kartach do głosowania.

Dzięki debatom można porównać programy kandydatów oraz poznać wyznawane przez nich wartości i plany dotyczące zarządzania miastem.

Debaty – wybory powszechne 

Dzień wyborów – 2 listopada 

Środa, 20 października

Kandydaci na burmistrza
WNBC-TV
19:00–20:00 

Wtorek, 26 października

Kandydaci na burmistrza z najwyższym poparciem
WABC-TV
19:00–20:00