What Does a Borough President Do?

The Borough President serves as an advocate for their borough. They consult with the Mayor on the annual budget, provide grants to local organizations, and advise on rezoning.

You can vote for one candidate for borough president.

 

Learn more about local offices

Kandydaci na karcie do głosowania

Informacje o programie dopłat ze środków publicznych w NYC

W ramach programu dopłat ze środków publicznych Nowojorskiej Rady ds. Finansowania Kampanii (New York City Campaign Finance Board) do każdego 1 dolara przekazanego przez lokalnego darczyńcę można uzyskać dopłatę w wysokości nawet 8 dolarów ze środków miejskich, co ma zachęcić kandydatów na urzędy miejskie do działania na rzecz swoich społeczności, a nie grup interesów.

Dowiedz się więcej o programie dopłat ze środków publicznych NYC

Znajdź mój lokal wyborczy

Znajdź mój lokal wyborczy

Odwiedź witrynę Komisji Wyborczej i podaj adres, aby znaleźć swój lokal wyborczy

Znajdź mój lokal wyborczy

Najważniejsze daty

 • Termin aktualizacji adresu

  Poniedziałek 23 października 2023
 • Termin składania wniosków o kartę do głosowania zdalnego (online lub drogą pocztową)

  Poniedziałek 23 października 2023
 • Termin rejestracji wyborców

  Sobota 28 października 2023
 • Przedterminowe głosowanie

  Sobota 28 października 2023 – niedziela 5 listopada 2023